Wykorzystywanie zebranych danych osobowych

Formularze kontaktowe

W przypadku wysyłania wiadomości z użyciem formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie rejestrujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firma, telefon oraz adres e-mail.

Pliki cookie

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie użytkownika zapisywane są pliki cookie.

Kontynuacja przeglądania naszej strony internetowej oznacza akceptację przez użytkownika zapisywania plików cookie.

Pliki cookie są wykorzystywane na przykład w celu:

 • pomiarów odwiedzin naszych stron w celu poprawy ich treści i usprawnienia przeglądania,
 • łatwiejszej identyfikacji i dostępu do konta,
 • integrowania usług związanych z innymi aplikacjami internetowymi, takimi jak pochodzącymi od Google.

Cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany na komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Może zawierać informacje związane z historią przeglądania lub dane połączenia, ale bez ujawniania tożsamości.
Każda przeglądarka internetowa ma własny sposób zarządzania plikami cookie i ich przechowywania.

Komunikat ostrzegawczy pojawiający się u dołu użytkownika („Kontynuując przeglądanie naszej strony, akceptujesz … Aby dowiedzieć się więcej”) stanowi tekst wymagany prawem mający zastosowanie do wszystkich stron internetowych w Unii Europejskiej wykorzystujących pliki cookie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, można odwiedzić stronę internetową CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Dla tej strony włączone są funkcje Google Analytics dla ogłoszeniodawców Display (Remarketing). Google wykorzystuje pliki cookie w celu rozpowszechniania naszych ogłoszeń na stronach swojej sieci Display. Dzięki plikowi cookie DoubleClick Google dostosowuje rozpowszechniane ogłoszenia do użytkowników w zależności od ich przeglądania naszej strony.
Korzystanie z tej funkcji można wyłączyć, wchodząc do pozycji zarządzanie preferencjami dla ogłoszeń.

Treści przenoszone z innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści zintegrowane (na przykład filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści zintegrowane z innych stron zachowują się w taki sposób, jakby użytkownik odwiedzał te inne strony.

Te strony internetowe mogą zbierać dane odwiedzających, wykorzystywać pliki cookie, zawierać zewnętrzne narzędzia śledzenia, śledzić interakcje użytkownika z treściami przenoszonymi w przypadku posiadania konta połączonego z ich stronami internetowymi.

Statystyki i pomiary publiczności

Firma Pichon Industries wykorzystuje zewnętrzną usługę statystyczną Google Analytics do pomiaru odwiedzin strony. Ich politykę zachowania poufności można sprawdzić tutaj: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fr

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

SAMSON AGRO SP. Z O.O. może gromadzić Dane osobowe Użytkowników w następujących okolicznościach:

 • SAMSON AGRO SP. Z O.O. może gromadzić lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik kontaktuje się z firmą SAMSON AGRO SP. Z O.O. (osobiście, pocztą, telefonicznie, online, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji takich jak formularze online, konfiguratory pojazdów oraz w jakikolwiek inny sposób).
 • SAMSON AGRO SP. Z O.O. może gromadzić lub pozyskiwać Dane osobowe w trakcie wydarzeń, targów, demonstracji produktów lub innych.
 • SAMSON AGRO SP. Z O.O. może gromadzić lub pozyskiwać dane osobowe, które użytkownik w sposób oczywisty ujawnił publicznie, m.in. poprzez serwisy społecznościowe (przykładowo możemy gromadzić informacje z profilu lub profili użytkownika w mediach społecznościowych w przypadku, gdy opublikuje on publiczny post na nasz temat).
 • SAMSON AGRO SP. Z O.O. może gromadzić lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik przekazuje Dane osobowe autoryzowanemu dystrybutorowi lub sprzedawcy detalicznemu SAMSON AGRO SP. Z O.O. („Dealer”) (osobiście, pocztą, telefonicznie, online, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji oraz w jakikolwiek inny sposób).

SAMSON AGRO SP. Z O.O. może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika od podmiotów zewnętrznych. Przykład:

 • SAMSON AGRO SP. Z O.O. może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika od Dealerów, jak opisano wyżej.
 • Jeśli Użytkownik korzysta z interaktywnej treści podmiotu zewnętrznego albo z reklamy w Witrynie bądź Aplikacji, firma SAMSON AGRO SP. Z O.O. może otrzymać Dane osobowe Użytkownika od odnośnego podmiotu zewnętrznego, zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności tego podmiotu.
 • Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Obowiązujących przepisów prawa firma SAMSON AGRO SP. Z O.O. może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika od organów ścigania i od władz publicznych.
 • Jeśli użytkownik wejdzie w interakcje z zasobami bądź reklamami stron trzecich umieszczonymi na stronie internetowej lub w aplikacji (włączając w to wtyczki i pliki cookie od stron trzecich), SAMSON AGRO SP. Z O.O. otrzyma jego dane osobowe od zewnętrznego dostawcy tych zasobów lub reklam.
 • W pewnych okolicznościach Użytkownik może przekazywać firmie SAMSON AGRO SP. Z O.O. Dane osobowe innych osób. Na przykład, podczas zamieszczania opinii na temat produktu SAMSON AGRO SP. Z O.O. Użytkownik może wspomnieć w komentarzu o innym kliencie SAMSON AGRO SP. Z O.O.. Każdorazowo gdy Użytkownik przekazuje takie Dane osobowe, musi upewnić się, że nie narusza praw odnośnych osób trzecich. Jeśli Użytkownik nie ma pewności, czy osoba trzecia zgadza się na przekazanie swoich Danych Osobowych, powinien powstrzymać się od przekazywania tych danych firmie SAMSON AGRO SP. Z O.O..

Kategorie Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez firmę SAMSON AGRO SP. Z O.O. lub w jej imieniu na mocy niniejszego Oświadczenia (w zakresie dozwolonym przez Przepisy ochrony prywatności danych), są następujące:

 • Szczegółowe dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, zdjęcie, data urodzenia, zawód, nazwa prowadzonej działalności lub nazwa pracodawcy
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu
 • Dane Maszyny: dane modelu takie jak numer seryjny oraz nazwa modelu
 • Dane marketingowe: zainteresowania reklamowe, dane z plików cookie, dane przeglądania, historia przeglądania, odpowiedzi udzielone w badaniach satysfakcji, zgody na marketing bezpośredni oraz cofnięcie tych zgód. W przypadku cofnięcia zgody na marketing bezpośredni lub innego skorzystania z prawa do Danych, SAMSON AGRO SP. Z O.O. zachowa ograniczoną listę przez okres 10 lat. Celem tej listy jest uniknięcie kontaktu z takim Użytkownikiem jeśliby SAMSON AGRO SP. Z O.O. otrzymało jego Dane od innego zewnętrznego podmiotu.

Firma SAMSON AGRO SP. Z O.O. może Przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w szczególności do wymienionych niżej celów, zgodnie z obowiązującymi Przepisami w sprawie ochrony danych:

 • Weryfikowanie tożsamości Użytkownika i zapewnianie bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkownika
 • Odpowiadanie na zamówienia usług złożone przez Użytkownika oraz zaspokajanie jego potrzeb w
  zakresie pomocy technicznej
 • Zrozumienie zakresu korzystania zarówno przez indywidualnego jak i zbiorowego Użytkownika – z funkcji Witryny, Aplikacji i Urządzenia (lub pojazdu)
 • Identyfikacja możliwości oraz przewidywanie wyników – na podstawie aktywności podejmowanej przez Użytkownika w SAMSON AGRO SP. Z O.O.
 • Egzekwowanie ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi oraz praw wynikających z niniejszego Oświadczenia
 • Ochrona Użytkownika przed oszustwem, kradzieżą tożsamości oraz innymi bezprawnymi działaniami
 • Zarządzanie treścią, promocjami, ankietami i innymi funkcjami Witryny, Aplikacji lub Urządzenia
 • Wysyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących poprzednich zakupów i zainteresowań, zgodnie z Obowiązującymi przepisami o marketingu bezpośrednim
 • Wysyłanie komunikacji dotyczącej zarządzania kontami oraz funkcjami Witryny, Aplikacji i Urządzenia
 • Składanie skarg, egzekwowanie roszczeń i obrona przed zarzutami prawnymi
 • Przestrzeganie Obowiązujących przepisów oraz innych naszych obowiązujących polityk

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy wyłącznie tak długo, jak długo potrzebujemy Danych Osobowych w związku z celami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Może być od nas również wymagane przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika przez dodatkowy okres, na przykład w związku z Obowiązującymi przepisami.

Prawa dotyczące danych osobowych

W przypadku posiadania konta lub pozostawienia komentarzy na stronie można poprosić o przesłanie pliku zawierającego wszystkie posiadane przez nas dane osobowe użytkownika, w tym dane przez niego przekazane. Można również zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Nie uwzględnia to danych przechowywanych w celach administracyjnych, prawnych lub ze względów bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe

Wszelkie prośby o informację prosimy przesyłać e-mailem za pośrednictwem naszej strony kontaktowej