Strona internetowa www.pichonindustries.fr jest wydawana przez firmę SAMSON AGRO Sp. z o.o.

SAMSON AGRO Sp. z o.o.

Adres: Gierałcice, ul. Opolska 2e 46-250 Wołczyn – POLSKA

Tel.: +48 77 541 74 80 / E-mail: info@pichon.pl 

VAT/NIP : PL7542934688

Hosting:

Hosting strony jest zapewniany przez:

O2switch

222-224 Boulevard Gustave Flaubert

63000 Clermont-Ferrand

Strona internetowa: https://www.o2switch.fr

Tel.: 04 44 44 60 40

Koncepcja graficzna i tworzenie stron internetowych

Twórcą tej strony jest Alexandre Ionoff Conception Web: www.alexionoff.fr

Prawa autorskie do zdjęć

Strona internetowa i jej treść stanowią własność spółki Pichon Industries. Są one chronione w rozumieniu kodeksu własności intelektualnej, co dotyczy w szczególności praw autorskich, rysunków i modeli oraz praw do marek. Wszelkie powielanie i/lub rozpowszechnianie, w całości lub częściowe, wszelkich informacji lub elementów ze Strony, w dowolny sposób, bez wcześniejszego zezwolenia ze strony Pichon Industries jest zabronione.

Jednakże prawo zezwala na kopiowanie elementów tworzących Stronę na komputer do użytku osobistego i wyłącznie w celach niekomercyjnych pod warunkiem, że zawarte w nich informacje nie będą modyfikowane, a wszelkie prawa autorskie i zastrzeżenia własności pozostaną nienaruszone.

Strona może zawierać linki hipertekstowe do innych stron. Odpowiedzialność za dostępność, bezpieczeństwo i zawartość witryn lub stron witryn zewnętrznych ponoszą wyłącznie ich autorzy, bez angażowania w żaden sposób odpowiedzialności spółki Pichon Industries.

Każdy link hipertekstowy kierujący do Strony, niezależnie od rodzaju linku, musi być przedmiotem wcześniejszego zezwolenia ze strony Pichon Industries. W każdym przypadku wszelkie linki, nawet wcześniej dozwolone, muszą zostać usunięte na zwykły wniosek Pichon Industries.

Chociaż spółka Pichon Industries dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dostępności strony przez 24 godziny na dobę, nie może ponosić odpowiedzialności z żadnego tytułu w przypadku przerwania dostępu, niezależnie od przyczyny i czasu trwania.

Przesyłanie informacji przez Internet może nie być całkowicie bezpieczne. Pomimo że spółka Pichon Industries stosuje wszystkie wymagane prawnie środki w celu ochrony wszystkich informacji przekazywanych na Stronie, nie może zagwarantować ochrony danych przesyłanych na Stronę. Przesyłanie takie odbywa się na ryzyko użytkowników. Wszelkie informacje dotyczące środków stosowanych przez nas w celu ochrony informacji podano w naszej polityce zachowania poufności i życia prywatnego.

Ponadto użytkownik ma obowiązek samodzielnego zapewnienia wszystkich środków technicznych umożliwiających dostęp do Strony, z których korzysta na wyłączną własną odpowiedzialność. Do użytkownika należy zastosowanie wszelkich odpowiednich środków zabezpieczających sprzęt i własne dane, szczególnie przed atakami wirusów przez Internet.

Niniejsze zapisy podlegają prawu francuskiemu. Do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio dostępu do Strony lub jej użytkowania, niezależnie od lokalizacji, z której użytkownicy Internetu uzyskują dostęp do Strony, wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.